2015 yili oda aidat ve sicil islemleri

2015 YILI ODA AİDAT VE SİCİL İŞLEMLERİ ÜCRETLERİ

Kayıt ücretleri ve yıllık oda aidatları 01/01/2015 -31/06/2015 dönemini kapsayacak uygulama esasları, ilgili yönetmelik hükümlerine göre konfederasyonumuzca belirlenmiş olup ;

2015 YILI YILLIK ODA AİDATLARI 300,00 TL

Sicil işlemleri sırasında ödenecek harç tarifesi

1- Tescil(yeni kayıt) : 570,00 TL

2- Tadil (değişiklik) : 126,50 TL

3- Terk (Kapanış) : 54,90 TL

4- Zayi (tasdikname bedeli) : 62,00 TL

5- Vize : 45,00 TL

6- Oda faaliyet(oda kayıt) belgesi : 30,00 TLOlarak belirlenmiş olup 2015 yılı oda aidatı 1. taksit son ödeme günü 30/04/2015 dir. Bilgilerinize .


Lütfen Bekleyin