Kayıt ücretleri ve yıllık oda aidatları 01/01/2020 - 31/12/2020 dönemini kapsayacak uygulama esasları, ilgili yönetmelik hükümlerine göre konfederasyonumuzca belirlenmiş olup ;
2020 YILI YILLIK ODA AİDATLARI 318,00 TL
Sicil işlemleri sırasında ödenecek harç tarifesi
1- Tescil(yeni kayıt) : Kadınlar 647 TL & Erkekler 735 TL
2- Tadil (değişiklik) : 202 TL
3- Terk (Kapanış) : 41,00 TL
5- Vize : 32,00 TL
6- Oda faaliyet(oda kayıt) belgesi : 32,00 TL

Olarak belirlenmiş olup 2020 yılı oda aidatı 1. taksit son ödeme günü 30/04/2020 dir. Bilgilerinize

kayıt ücret tarifeleri