hijjen egitimi alma zorunlulugu ile ilgili

Hijyen eğitimi alma zorunluluğu ile ilgili yönetmeliğe uymayana ağır cezai yaptırım var

Bu çerçevede hazırlanan ‘Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” 05 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu itibarla Umumi Hıfzıssıhha kanununun yukarıda belirtilen ilgili maddelerindeki değişiklik öncesindeki hükmü gereği yapılan portöre yönelik sağlık muayenesi ve tetkikleri yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.
İşyeri sahipleri ve işletenleri, çalışanların hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu tutulmuşlardır. Ayrıca, iş yeri sahipleri ve işletenleri bizzat çalışmaları durumunda bu eğitimi almaya mecburdurlar.
Hijyen Eğitimi, “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”nin 7nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumları tarafından verilecektir. Ayrıca, hijyen eğitimi; komisyonca belirlenmiş olan usul ve esaslara göre işyeri sahipleri ve işletenleri tarafından çalışanlarına kendi imkanları ile de verilebilecektir. Katılımcılara, eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumlarınca e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilecektir. Belgeler, kişi mesleğini icra ettiği sürece geçerli kabul edilecektir.
Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenleri,05 Temmuz 2014 tarihine kadar çalışanlarının Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlamakla yükümlü tutulmuşlardır.
Buna göre, “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında bulunan işyerlerinde çalışanlara 05 Temmuz 2014 tarihinden sonra yönetmeliğin 11’nci maddesi çerçevesinde yapılan denetimler sırasında “Hijyen Eğitimi Belgesi” sorulacağı ve bu belgeyi almamış olanlar hakkında 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre işlem yapılacağı belirtilmektedir.
Kanunda yazılı olan yasalara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde,250,00(ikiyüzelli) Türk lirasından 1000,00(Bin) Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği öngörülmektedir.
Yönetmelik kapsamındaki işkollarında faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların işyeri sahipleri ve işletenlerce bu eğitimleri almak üzere Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerine biran önce başvurmaları gerekmektedir.Lütfen Bekleyin